Τα εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις μας πωλούνται αποκλειστικά στο more.gr και τηλεφωνικά στο 210 9213310, στα καταστήματα Public. Tickets for all our performances are available for sell exclusively on more.gr and by phone at 210 9213310, at the Public.

TOP EVENTS

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

HALF NOTE JAZZ CLUB