ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 - μαιοσ 2022

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 - μαιοσ 2024

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ FALIRO SUMMER THEATER | ΙΟΥΝΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 - μαιοσ 2023

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ FALIRO SUMMER THEATER | ΙΟΥΝΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 - μαιοσ 2022

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ FALIRO SUMMER THEATER | ΙΟΥΝΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Our partners

Εταιρίες που συνεργάζονται μαζί μας